Екип

Екипът на дружеството предлага партнъoрство, желание за подпомагане на развитието на бизнеса, пълна коректност във взаимоoтношенията, конфиденциалност и стремеж да отговорим най- пълно на Вашите изисквания.

Имаме богат теорeтичен и практически опит в резултат на продължителна професионална практика - над 20 години. Екипът ни се състои квалифицирани експерти: икономисти, финансисти, инженери, специализирани в различни български и чуждестранни институти. Лицензирани сме за извършване на оценки на цели предприятия, недвижимо имущество, машини, съоръжения и оборудване.

Експертите от ЯВЛЕНА ИМПАКТ ООД, опериращи на пазара на консултантските услуги в сегмента пазарни оценки на всички видове активи, разполагат със собствена систематизирана, актуална и богата база данни за цени на недвижими имоти, цени на строителни материали и ценообразуване по видове работи, цени на производители и доставчици на машини, съоръжения, оборудване, инвентар и други, цени на предлагане и начални тръжни цени на активи втора употреба.

Съвместната ни работа с агенция за недвижими имоти ЯВЛЕНА ни осигурява взаимен обмен на информация за цените на реално сключени сделки с недвижими имоти. Разполагаме и с информация за крайни цени при разпоредителни сделки с различни по профил активи, в това число специализирано банково оборудване, офис оборудване, транспортни средства и др.