Основни дружества които сме оценявали са

 

За целите на одит, в съответствие с международните счетоводни стандарти:

Българска телекомуникационна компания АД - одитор pricewaterhousecoopers

Десет дружества, собственост на индустриален холдинг българия АД – одитор kpmg

Обединена българска банка АД - одитор pricewaterhousecoopers и deloitte & touche

Банкова консолидационна компания (бкк) АД- одитор deloitte & touche и афа

Тб биохим АД - одитор deloitte & touche

Евробанк АД - одитор deloitte & touche

Петрол АД - одитор deloitte & touche

Великотърновско пиво АД – одитор artur andersen

Централен универсален магазин АД - одитор pricewaterhousecoopers

Обединена българска банка

Банка ДСК

Пиреос

Българо- американска кредитна банка

Прокредит банк

Държавен застрахователен институт

 

Във връзка със смяна на собствеността:

Държавен застрахователен институт ЕАД

Еврокапитал АД

София филм АД

Кремиковци АД

Стомана АД

Сомат АД

Свилоза АД

Кмх - белово АД