Цени

Вид оценявани активи Хонорари без ДДС
1. Апартамент с таван и мазе 130 лв.
2. Апартамент с гараж или паркомясто, таван и мазе 180 лв.
3. Гараж или паркомясто 80 лв.
4. Еднофамилна къща до 800 кв.м с прилежащ към нея терен 210 лв./етаж до 200 кв.м, плюс 20 % за всеки следващи 200 кв. м. или етаж
5. Офис до 800 кв.м 250 лв.за офис до 200 кв.м, плюс по 20 % за всеки следващи 200 кв.м.
6. Търговски обект до 800 кв.м (магазин, ресторант, сладкарница, кафе - бар и др.) 280 лв. за обект до 200 кв.м, плюс по 20 % за всеки следващи 200 кв.м
7. Склад до 800 кв.м 280 лв.
8. Празен терен с площ до 2000 кв.м. 200 лв.
9. Земеделска земя с площ до 2000 кв.м.   150 лв.
10. Недвижими имоти извън посочените в т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8 и т.9 по договаряне, но минимум 600 лв.
11. Лек автомобил с пазарна стойност до 100 000лв. за 1бр. 80 лв./бр.
12. Товарен автомобил с пазарна стойност до 100 000 лв. за 1бр. 100 лв./бр.
13. Селскостопанска машина с пазарна стойност до 100 000лв. за 1бр. 100 лв./бр.
14. Прикачен инвентар към тях с пазарна стойност до 100 000 лв. за 1бр. 100 лв./бр.
15. Отделни производствени машини до 20бр. Или с пазарна стойност до 100 000 лв. за 1бр. 140 лв./бр.
16. Движими вещи - машини, транспортни средства, оборудване, компютърна техника и др. (извън посочените в т.10, т.11, т.12, т.13, т.14 и т. 15) по договаряне, но минимум 600 лв.

17. Цяло предприятие (като съвкупност от активи и пасиви) или дълготрайни материални активи на предприятието (недвижими имоти и движими вещи), в т.ч. хотел и бензиностанция

 

по договаряне, но минимум 700 лв.

18. Бензиностанция

по договаряне, но минимум 600 лв.
19. Актуализация на оценка без промяна на състоянието 50 % от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив
20. Актуализация на оценка с промяна на състоянието 70 % от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив